اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان-خیابان زینبیه-کیلومتر 6 جاده حبیب آباد-فرعی شهید شالباف-شرکت آجرماشینی شهیدشالباف

تلفن: 5-35493334-031

فکس: 35493337-031

همراه: 09133175350

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

حاصل عبارت را در کادر وارد کنید

نقشه سایت

اطلاعات تماس

اصفهان - خیابان زینبیه - کیلومتر 6 جاده حبیب آباد- فرعی شهید شالباف- شرکت آجرماشینی شهیدشالباف

 تلفن : 5-35493334 - 031
فکس : 35493337-031
همراه : 09133175350

 ایمیل :